• عنوان سند : گزارش رئیس دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران در منطقه غرب, مبنی بر تعمیرات آثار تاریخی طاق بستان استان کرمانشاه،‌ به انضمام عکس‌های پیوست گزارش
  • شماره سند : ۸۷۴۸-۲۲۰
  • تاریخ سند : ۱۳۵۶/۱۱/۲۳
  • تعداد صفحات : ۷

گزارش رئیس دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران در منطقه غرب, مبنی بر تعمیرات آثار تاریخی طاق بستان استان کرمانشاه،‌ به انضمام عکس‌های پیوست گزارش

  • شماره : ۸۷۴۸-۲۲۰

  • تاریخ : ۱۳۵۶/۱۱/۲۳

  • تعداد بازدید : 76

شرح سند: اين سند با عنوان گزارش تعميرات آثار تاريخی طاق بستان کرمانشاه در سال2536(1356) توسط سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ايران در منطقه غرب تهيه شده و چند تصوير از آثار مانند درخت زندگانی، مجالس شکار، مجلس اعطای سلطنت و منصب، سنگ نگاره مربوط به اردشير دوم و ورودی طاق بستان مطالبی در مورد علت آسيب و روش مرمت و پر کردن شکاف‌های ايجاد شده دارد.