• عنوان سند : درخواست اجرای عهدنامه تجارت و دریانوردی ایران و ترکیه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۲۳۰۶
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۶/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست اجرای عهدنامه تجارت و دریانوردی ایران و ترکیه

  • شماره : ۲۴۰۰۰۲۳۰۶

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۶/۱۶

  • تعداد بازدید : 204

اين سند نامه وزارت امورخارجه به وزارت مالیه است و خواسته شده که چون عهدنامه تجارت و دریانوردی ایران و ترکیه بین دو دولت امضاء شده و به تصویب مجلس رسیده و متن آن قبلا ارسال شده است، اقدامات لازم برای اجرا به عمل آید.