• عنوان سند : تسهیل بازگشت مهاجران ایرانی از خارج
  • شماره سند : ۱۱۲۷۳-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۶/۱۴
  • تعداد صفحات : ۱

تسهیل بازگشت مهاجران ایرانی از خارج

  • شماره : ۱۱۲۷۳-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۶/۱۴

  • تعداد بازدید : 189

اين سند بخشنامه کفیل کل گمرک به ادارات گمرک است که در آن اجرای تصویب‌نامه 2شهریور1316 مبنی بر تسهیل وسائل عودت مهاجران ایرانی از خارجه و رفع مشکلات ناشی از مقررات ارز و گذرنامه خواسته شده است.