• عنوان سند : گزارش استانداری اصفهان، مبنی بر بازديد خليل طهماسبی از كارخانه ی وطن
  • شماره سند : ۲۹۰۰۳۳۷۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۱۱/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش استانداری اصفهان، مبنی بر بازديد خليل طهماسبی از كارخانه ی وطن

  • شماره : ۲۹۰۰۳۳۷۱

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۱۱/۰۱

  • تعداد بازدید : 45

شرح سند: موضوع سند، گزارش استانداری اصفهان از حضور خليل طهماسبی  در كارخانه وطن است. طبق گزارش كارگران، كارخانه را تعطيل كرده و به سخنرانی او در مورد وضعيت كشور و قدرت ­های بيگانه گوش دادند و بعد بدون هيچ گونه درگيری، مجلس به پايان رسيده است.