• عنوان سند : بخشنامۀ وزرات داخله، در بارۀ لزوم کسب مجوز برای تأسیس کارخانه
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۶۸۶۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۱۰/۲۲
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامۀ وزرات داخله، در بارۀ لزوم کسب مجوز برای تأسیس کارخانه

  • شماره : ۲۹۳۰۰۶۸۶۷

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۱۰/۲۲

  • تعداد بازدید : 54

در این بخشنامه، بر لزوم اجرای بخشنامۀ شمارۀ 973 تأکید شده و طی آن اعلام گردیده كه فردی حق ندارد بدون اجازه از اداره‌کل صناعت و فلاحت، کارخانه‌ای که با موتور یا نیروی بخار کار می­کند، تأسیس نماید و مسئولان باید بر اجرای این بخشنامه نظارت داشته باشند.