• عنوان سند : وضع معاملات پایاپای ایران و آلمان در روز شانزدهم دی ماه 1321ش
  • شماره سند : ۴-۲۴۰۰۲۱۳۰۳
  • تاریخ سند : ۱۳۲۱/۱۰/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

وضع معاملات پایاپای ایران و آلمان در روز شانزدهم دی ماه 1321ش

  • شماره : ۴-۲۴۰۰۲۱۳۰۳

  • تاریخ : ۱۳۲۱/۱۰/۱۷

  • تعداد بازدید : 137

این سند در دو قسمت، وضع معاملات پایاپای ایران و آلمان را در پایان روز شانزدهم دی­ ماه 1321 (يك سال بعد از اشغال ايران) نشان می­ دهد. در قسمت اول، وضع صندوق پایاپای و در قسمت دوم، تعهدات بازرگانی دو طرف ذکر شده است.