• عنوان سند : بخشنامه هیئت وزیران، در باره حذف پاسبانان و سرپاسبانان از وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۹۹۰۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۱۰/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه هیئت وزیران، در باره حذف پاسبانان و سرپاسبانان از وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی

  • شماره : ۲۴۰۰۱۹۹۰۲

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۱۰/۱۵

  • تعداد بازدید : 50

در این بخشنامه، هیئت وزیران موافقت خود را با پیشنهاد وزارت داخله و مالیه برای حذف کلیۀ پاسبانان و سرپاسبانان وزارتخانه­ ها، ادارات و مؤسسات دولتی اعلام کرده است. همچنين، مقرر شده كه به جای این گروه، افرادی با سمت دربان، با علائم مخصوص هر وزارت­خانه و اداره، به کار گرفته شوند و اداره­ کل شهربانی نيز، موظف شده است با ایجاد پست در کنار این مکان ­ها، در هنگام نیاز این افراد، به آن­ها کمک نماید.