• عنوان سند : بخشنامه اداره کل بازرسی وزارت داخله، برای بازرسی از امور مالی اداره‌کل امور شهرداری ها
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۰۵۲۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۷/۱۰/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه اداره کل بازرسی وزارت داخله، برای بازرسی از امور مالی اداره‌کل امور شهرداری ها

  • شماره : ۲۹۳۰۰۰۵۲۲

  • تاریخ : ۱۳۱۷/۱۰/۱۳

  • تعداد بازدید : 56

این بخشنامه، اداره‌کل بازرسی را مسئول رسیدگی و بازرسی از کلیۀ عملیات­ ها و قراردادهای مالی شهرداری دانسته است. بر این اساس، اداره­ کل امور شهرداری ­ها موظف­ شده است در اختلافات ناشی از اجرای قراردادها، به اداره‌ کل بازرسی مراجعه کند. همچنین اداره­ کل بازرسی، وظیفۀ تطبیق آگهی ­های مزایده و مناقصه­ های شهرداری را با مقررات و جنبه ­های قضائی و دارائی نیز بر عهده گرفته­ است.