• عنوان سند : درخواست افزایش بودجه وزارت امور خارجه، برای افتتاح کنسول گری در کشورهای مختلف
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۲۰۶۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۱۰/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست افزایش بودجه وزارت امور خارجه، برای افتتاح کنسول گری در کشورهای مختلف

  • شماره : ۲۴۰۰۰۲۰۶۲

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۱۰/۰۳

  • تعداد بازدید : 66

در این سند، وزارت امور خارجه، از وزارت مالیه درخواست کرده است اعتبار موردنیاز برای تأسیس سفارت ایران در بالکان، امریکای جنوبی و نیز کنسول­گری نیویرک و بیت ­المقدس را، در بودجۀ سال جاری منظور نماید. همچنین، با حذف کنسول­گری ایران در جده، اعتبار آن به موارد بالا اختصاص داده شود.