• عنوان سند : درخواست وزارت اقتصاد ملی از وزارت داخله، برای تهیه ی آمار هتل ها، قرائت خانه ها و کشتار روزانه ی ولایات
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۷۳۵۱
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۰۹/۲۰
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست وزارت اقتصاد ملی از وزارت داخله، برای تهیه ی آمار هتل ها، قرائت خانه ها و کشتار روزانه ی ولایات

  • شماره : ۲۹۳۰۰۷۳۵۱

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۰۹/۲۰

  • تعداد بازدید : 871

در این سند، وزارت اقتصاد ملی، از وزارت داخله درخواست کرده، به حکام و نظمیه­ های ولایات دستور دهد تا فهرستی از نام هتل­ های موجود، قرائت‌خانه ­ها و نام مؤسس و تاریخ تأسیس آن­ها و فهرست ماهیانه­ ی کشتار روزانه ­ی شهرهای عمده، به دایره ­ی­ احصائیه­ ی این وزارت­خانه ارسال کنند.