• عنوان سند : رونوشت گزارش سفارت ايران در بغداد، در باره‌ي اعتراض مجلس سناي عراق، به مهاجرت يهوديان به فلسطين
  • شماره سند : ۱۱۲۱۶/۱۰۲۰۱۱
  • تاریخ سند : ۱۳۲۴/۱۱/۲۹
  • تعداد صفحات : ۱

رونوشت گزارش سفارت ايران در بغداد، در باره‌ي اعتراض مجلس سناي عراق، به مهاجرت يهوديان به فلسطين

  • شماره : ۱۱۲۱۶/۱۰۲۰۱۱

  • تاریخ : ۱۳۲۴/۱۱/۲۹

  • تعداد بازدید : 59

شرح سند: در اين گزارش، از اعتراض صادق بصام، نايب‌رئيس مجلس سناي عراق به مهاجرت يهوديان به فلسطين، يادشده و مفاد نامه‌ي وي، چنين شرح داده شده كه مجلس سناي عراق، قرار دولت انگلستان را در ادامه‌ي كوچاندن يهوديان به فلسطين، برخلاف تعهدات اين دولت در كتاب سفيد و موجب تضييع حقوق اعراب و مسلمانان و تحريك آن‌ها، تهديد صلح و آرامش در خاورميانه و به منزله‌ي حمايت از يهوديان، قلمداد مي‌كند.