• عنوان سند : بخشنامه‌ي وزير دارائي، در باره‌ي نحوه‌ي تقسيم آگهي‌ها در بين جرايد
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۹۸۸۷
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۱۱/۲۸
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه‌ي وزير دارائي، در باره‌ي نحوه‌ي تقسيم آگهي‌ها در بين جرايد

  • شماره : ۲۴۰۰۰۹۸۸۷

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۱۱/۲۸

  • تعداد بازدید : 34

شرح سند: در اين بخشنامه، وزير دارائي، دادن آگهي به اين جرايد را ممنوع كرده است: روزنامه‌هائي كه صاحب‌امتياز يا مدير آن‌ها صاحب منصب يا كارمند دولت باشد؛ روزنامه‌هائي كه وزارت دارائي مطالباتي از آن‌ها دارد و روزنامه‌هائي كه مرتب منتشر نمي‌شوند. وي، كوتاهي در تهيه و تسليم اظهارنامه‌ي مالياتي، كوتاهي در پرداخت ماليات، و بدهي بابت اجناس و خدمات را، از جمله‌ي موارد مطالبات وزارت دارائي از روزنامه‌ها برشمرده و همچنين، امكان درج يك آگهي را حد اكثر در سه روزنامه، مجاز اعلام كرده است.