• عنوان سند : گزارش اداره‌كل شهرباني به وزارت كشور، در باره‌ي تأسيس حزبي به نام «رستاخيز» در آمل و ارائه‌ي مرامنامه‌ي آن
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۲۴۵۳
  • تاریخ سند : ۱۳۲۱/۱۱/۱۴
  • تعداد صفحات : ۳

گزارش اداره‌كل شهرباني به وزارت كشور، در باره‌ي تأسيس حزبي به نام «رستاخيز» در آمل و ارائه‌ي مرامنامه‌ي آن

  • شماره : ۲۹۳۰۰۲۴۵۳

  • تاریخ : ۱۳۲۱/۱۱/۱۴

  • تعداد بازدید : 48

شرح سند:اين گزارش، حاكي از ايجاد حزبي به نام «رستاخيز» در آمل در سال 1321ش. است. در مرامنامه‌ي اين حزب، به مواردي چون اهداف اين حزب‌(مواردي چون تقويت وحدت ملي، ترويج عقايد ديني و اخلاقي، تأمين رفاه، ايجاد غرور ملي، توسعه‌ي بهداشت و ...)، شرايط ورود به حزب (شرايط سني، مذهبي، تحصيلي، تابعيت ايراني، داشتن حسن سابقه، نداشتن اشتغال در بنگاه‌هاي سياسي بيگانه و ...) و وظايف كارمندان و روش‌هاي اجراي مفاد مرامنامه و آئين‌نامه‌ي حزب، اشاره شده است.