• عنوان سند : درخواست مساعدت مدير روزنامه‌ي «ايران» از وزارت ماليه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۲۲۸۵
  • تاریخ سند : ۱۳۳۵/۱۱/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست مساعدت مدير روزنامه‌ي «ايران» از وزارت ماليه

  • شماره : ۲۴۰۰۰۲۲۸۵

  • تاریخ : ۱۳۳۵/۱۱/۰۵

  • تعداد بازدید : 60

شرح سند:در اين سند، مدير روزنامه‌ي «ايران» با اشاره به وضع مالي نامساعد روزنامه، به خاطر به تعويق افتادن اعانه‌ي روزنامه و ايجاد مشكل براي آن، از وزارت ماليه درخواست صدور حواله‌ و كمك كرده است.