• عنوان سند : گزارش وزير امور خارجه، از فعاليت‌هاي فرهنگي سفارت ايران در آنكارا
  • شماره سند : ۲۹۷۰۱۹۱۵۴
  • تاریخ سند : ۱۳۴۹/۱۱/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش وزير امور خارجه، از فعاليت‌هاي فرهنگي سفارت ايران در آنكارا

  • شماره : ۲۹۷۰۱۹۱۵۴

  • تاریخ : ۱۳۴۹/۱۱/۰۳

  • تعداد بازدید : 48

شرح سند:  در اين گزارش، وزير امور خارجه، فعاليت‌هاي فرهنگي سفارت ايران در آنكارا را برشمرده و از مواردي چون: تأسيس كلاس‌هاي زبان فارسي براي آموزش زبان فارسي به خارجيان؛ تأسيس كلاس‌هاي زبان تركي، براي آموزش به ايرانيان و خارجيان علاقه‌مند؛ برگزاري جشن روز كودك؛ برگزاري مجالس فرهنگي و سخنراني؛ شركت در كنگره‌ي تاريخ ترك و توزيع كتاب، مجله و صفحه‌ي موسيقي در ميان علاقه‌مندان زبان فارسي، ياد كرده است.