• عنوان سند : بخشنامه‌ي نخست‌وزير، در باره‌ي لزوم آگاهي اداره‌ي نظام‌وظيفه، از صدور گذرنامه براي مستخدمان ادارات كشوري مشمول نظام‌وظيفه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۰۶۵۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۰/۲۹
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه‌ي نخست‌وزير، در باره‌ي لزوم آگاهي اداره‌ي نظام‌وظيفه، از صدور گذرنامه براي مستخدمان ادارات كشوري مشمول نظام‌وظيفه

  • شماره : ۲۴۰۰۲۰۶۵۲

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۰/۲۹

  • تعداد بازدید : 62

شرح سند:در اين بخشنامه، نخست‌وزير با اشاره به صدور گذرنامه براي سفر به خارج مشمولان نظام وظيفه، به ضرورت اطلاع اداره‌ي نظام‌وظيفه از مسكن افراد مشمول اين قانون تأكيد كرده و دستور داده است كه هنگام صدور گذرنامه براي اين افراد، مراتب به آگاهي اداره‌ي نظام‌وظيفه برسد.