• عنوان سند : لایحه‌ي قانونی و تصویب‌نامه‌ي هيأت وزیران، در مورد نشر آگهی‌های دولتی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۲۸۹۹
  • تاریخ سند : ۱۳۳۳/۱۰/۲۸
  • تعداد صفحات : ۲

لایحه‌ي قانونی و تصویب‌نامه‌ي هيأت وزیران، در مورد نشر آگهی‌های دولتی

  • شماره : ۲۴۰۰۲۲۸۹۹

  • تاریخ : ۱۳۳۳/۱۰/۲۸

  • تعداد بازدید : 56

شرح سند: این لايحه، مشتمل بر 5 ماده است که در آن، به مواردي چون ضرورت مراجعه به ادارةکل انتشارات و تبلیغات براي درج آگهی‌های دولتی، تكليف مؤسسات دولتی در شهرستان‌ها در مراجعه به فرمانداري‌ها و تقسيم آگهي‌هاي آن‌ها در بین روزنامه‌های کثیرالانتشار محل، تكليف وزارت دادگستری در ارسال یک نسخه از آگهی‌های ثبتی دادگستری براي درج در روزنامه‌هاي کثیرالانتشار علاوه بر درج در مجله‌ي رسمی، الغاي بند سوم ماده‌ي سوم قانون بودجه‌ي سال 1326 مجلس و مكلف‌بودن كلیه‌ي وزارتخانه‌ها، اداره‌کل انتشارات و تبلیغات و کلیه‌ي مؤسسات و بنگاه‌های دولتی در اجرای این قانون، اشاره شده‌است.