• عنوان سند : گزارش وزير امورخارجه و معرفي افرادي براي شركت در كميسيون‌هاي صلح و آشتي
  • شماره سند : ۱۲۸۴۶/۱۰۲۰۱۴
  • تاریخ سند : ۱۳۲۸/۱۰/۲۶
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش وزير امورخارجه و معرفي افرادي براي شركت در كميسيون‌هاي صلح و آشتي

  • شماره : ۱۲۸۴۶/۱۰۲۰۱۴

  • تاریخ : ۱۳۲۸/۱۰/۲۶

  • تعداد بازدید : 70

 

شرح سند: در اين گزارش، وزير امور خارجه، با اشاره به قطعنامه‌ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در باره‌ي معرفي هيئتي براي شركت در كميسيون‌هاي صلح و آشتي، آقايان: تقي‌زاده، منصورالسلطنة عدل، نصرالله انتظام، دكترمتين دفتري و خود را، براي شركت در اين كميسيون‌ها پيشنهاد داده و خواهان اعلام نظر و دستور نخست‌وزير، در اين خصوص شده‌است.