• عنوان سند : تشكيل هيئتي عالي بر اساس فصل 13م آئين‌نامه‌ي ضد هوائي دفاع كشور
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۱۱۳۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۱۰/۲۵
  • تعداد صفحات : ۳

تشكيل هيئتي عالي بر اساس فصل 13م آئين‌نامه‌ي ضد هوائي دفاع كشور

  • شماره : ۲۴۰۰۱۱۱۳۷

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۱۰/۲۵

  • تعداد بازدید : 62

 

شرح سند:اين هيئت - كه شامل افرداي چون: فرماندهي نيروي هوائي، مديركل وزارت جنگ، مدير كل وزارت كشور، نمايندگان وزارت جنگ، معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن، مديركل وزارت پيشه و هنر و ... است - در وزارت جنگ تشكيل شده و در آن، در باره‌ي مسائلي چون: ارسال آئين‌نامه‌ي ضد هوائي دفاع كشور به وزارتخانه‌ها پس از تدوين، اقدام براي تهيه‌ي ماسك‌هاي ضد گاز، بررسي ساخت پناهگاه به منظور دفاع ضد هوائي، تمهيدات انديشيده براي تخليه‌ي شهر و تهيه‌ي وسائل حمل و نقل، بحث شده است.