• عنوان سند : درخواست صدور مجوز چاپ كتاب «سه‌قطره‌خون»
  • شماره سند : ۲۹۷۰۱۹۸۳۶
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۱۰/۲۴
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست صدور مجوز چاپ كتاب «سه‌قطره‌خون»

  • شماره : ۲۹۷۰۱۹۸۳۶

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۱۰/۲۴

  • تعداد بازدید : 106

شرح سند:در اين درخواست، صادق هدايت، نويسنده‌ي كتاب، از وزارت معارف خواسته است تا براي چاپ كتاب «سه‌قطره‌خون»، شامل ده حكايت، در 118 صفحه، مجوز صادر شود.