• عنوان سند : گزارش رئيس شهرباني كرمانشاه، در باره‌ي انتشار روزنامه‌ي سلحشوران غرب، بر اساس اجازه‌ي صادرشده
  • شماره سند : ۲۹۰۰۰۴۲۴۲
  • تاریخ سند : ۱۳۲۸/۱۰/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش رئيس شهرباني كرمانشاه، در باره‌ي انتشار روزنامه‌ي سلحشوران غرب، بر اساس اجازه‌ي صادرشده

  • شماره : ۲۹۰۰۰۴۲۴۲

  • تاریخ : ۱۳۲۸/۱۰/۱۵

  • تعداد بازدید : 68

شرح سند: در اين گزارش، اشاره شده كه با توجه به صدور مجوز چاپ و انتشار روزنامه‌ي سلحشوران غرب به مدیریت آقای کریم معینی، اين روزنامه در يازدهم دي ماه سال 1328، چاپ و منتشر شده‌است.