• عنوان سند : بخشنامه‌ي وزارت دارائي، در باره‌ي تصويب‌نامه‌ي هيئت وزيران، مبني بر دريافت فرانك طلا، بابت حمل بسته‌هاي پستي به ايران
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۹۱۶۶
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۱۰/۱۲
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه‌ي وزارت دارائي، در باره‌ي تصويب‌نامه‌ي هيئت وزيران، مبني بر دريافت فرانك طلا، بابت حمل بسته‌هاي پستي به ايران

  • شماره : ۲۴۰۰۲۹۱۶۶

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۱۰/۱۲

  • تعداد بازدید : 60

شرح سند: در اين سند، هيئت وزيران تصويب كرده است كه براي حمل بسته‌هاي پستي از خارج به بوشهر و جاسك و سپس به داخل كشور 15 فرانك طلا، و براي حمل بسته‌ها از بغداد به داخل ايران 50/17 فرانك طلا دريافت شود.