• عنوان سند : بيانيه‌ي اتحاديه‌ي مستأجران، در باره‌ي لزوم وضع قانون در مورد ميزان اجاره‌ي املاك در مجلس براي جلوگيري از تعديات مالكان
  • شماره سند : ۳۱۰۰۰۱۰۸۳
  • تاریخ سند : ۱۳۰۷/۱۰/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

بيانيه‌ي اتحاديه‌ي مستأجران، در باره‌ي لزوم وضع قانون در مورد ميزان اجاره‌ي املاك در مجلس براي جلوگيري از تعديات مالكان

  • شماره : ۳۱۰۰۰۱۰۸۳

  • تاریخ : ۱۳۰۷/۱۰/۱۰

  • تعداد بازدید : 59

 

شرح سند: در اين بيانيه پس از شرح مختصري از تعديات و اجحاف‌ مالكان و ضرورت جلوگيري از آن، اعلام شده كه حل قطعي اين موضوع، با تهيه‌ي لايحه‌ي قانوني و پيشنهاد آن به مجلس شوراي ملي، امكان‌پذير خواهد بود و از طريق اين بيانيه، خواهان پيگيري و اقدام‌هاي اصلاح طلبانه‌ي دولت و مجلس شده‌اند.