• عنوان سند : ابلاغ انتصاب آقاي حكمت، به سمت رياست مدرسه‌ي عالي ادبيات و زبان‌هاي خارجی
  • شماره سند : ۲۹۷۰۱۲۲۷۴
  • تاریخ سند : ۱۳۴۳/۱۰/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ انتصاب آقاي حكمت، به سمت رياست مدرسه‌ي عالي ادبيات و زبان‌هاي خارجی

  • شماره : ۲۹۷۰۱۲۲۷۴

  • تاریخ : ۱۳۴۳/۱۰/۱۰

  • تعداد بازدید : 62

 

شرح سند: در اين سند، ابتدا به طرح و تصويب اساسنامه‌ي مدرسه‌ي عالي ادبيات و زبان‌هاي خارج در شوراي مركزي دانشگاه‌ها، اشاره شده؛ آن‌گاه رأي شورا، مبني بر انتخاب آقاي حكمت به سمت رياست اين مدرسه، به اطلاع ايشان رسانده شده‌است.