• عنوان سند : رونوشت نامه‌ي وزارت فرهنگ، در باره‌ي تخصيص بودجه‌ بابت هزينه‌ي مسافرت پروفسور دكترپرنيس به ايران
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۰۰۷۲
  • تاریخ سند : ۱۳۳۷/۱۰/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

رونوشت نامه‌ي وزارت فرهنگ، در باره‌ي تخصيص بودجه‌ بابت هزينه‌ي مسافرت پروفسور دكترپرنيس به ايران

  • شماره : ۲۴۰۰۳۰۰۷۲

  • تاریخ : ۱۳۳۷/۱۰/۱۰

  • تعداد بازدید : 61

 

شرح سند: در اين سند، ابتدا شرح مختصري از فعاليت‌هاي علمي دكترپرنيس و كشف آثاري از تمدن ايران در آفريقاي خاوري، آمده؛ آن‌گاه بر ضرورت سفر ايشان به ايران و بازديد از نقاط ساحلي كشور، جزيره‌ي قشم و ديگر نقاط ايران تأكيد و درخواست شده‌است كه به علت هزينه‌بربودن اين سفر، اعتباري در حدود دويست‌هزار ريال در اختيار اين وزارتخانه قرار بگيرد.