• عنوان سند : بخشنامه‌ي وزارت امور خارجه، در باره‌ي استفاده از كلمه‌ي «ايران» و «ايراني» به جاي كلماتي كه در قبل براي نام بردن از كشور و مردم آن استفاده مي‌شده است
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۸۹۲۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۱۰/۰۳
  • تعداد صفحات : ۲

بخشنامه‌ي وزارت امور خارجه، در باره‌ي استفاده از كلمه‌ي «ايران» و «ايراني» به جاي كلماتي كه در قبل براي نام بردن از كشور و مردم آن استفاده مي‌شده است

  • شماره : ۲۴۰۰۳۸۹۲۸

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۱۰/۰۳

  • تعداد بازدید : 110

شرح سند: در اين بخشنامه، پس از ارائه‌ي توضيحاتي در گزينش نام جديد براي كشور و شهروندانش، اعلام شده كه از اول فروردين‌ماه 1314ش.، نام جديد در كليه‌ي محاوره‌ها و مكاتبه‌ها، جايگزين نام‌هاي قبلي از قبيل perser, persien, persian,persia,persan, perse شود. همچنين از سفارتخانه‌ها تقاضا شده به جاي سفارت پرس، از سفارت ايران استفاده كنند و كليه‌ي علامت‌هاي كاغذها و پاكت‌هاي سفارتخانه‌ها را تغيير دهند و به جاي اسم قديمي، از نام جديد استفاده كنند. در اين بخشنامه، به مأموران دولت، دستور داده شده‌است از طريق درج مقاله در روزنامه‌ها و ارائه‌ي سخنراني، موضوع را به اطلاع همه برسانند و نيز، موضوع به مصنفان كتاب‌هاي لغت و تهيه‌كنندگان نقشه، اطلاع داده‌شود.