• عنوان سند : رونوشت تصویب نامه‌ی تشکیلات اداره‌کل صنایع و معادن
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۶۲۲۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۶/۲۷
  • تعداد صفحات : ۳

رونوشت تصویب نامه‌ی تشکیلات اداره‌کل صنایع و معادن

  • شماره : ۲۴۰۰۱۶۲۲۰

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۶/۲۷

  • تعداد بازدید : 202

این مصوبه، تشکیلات و بخش­ های تابعه‌ی اداره‌کل صناعت و معادن را نشان می‌دهد که شامل رئیس معادن کل، اداره‌ی امور مرکزی، اداره‌ی کارخانه ­ها، اداره‌ی حسابداری، اداره‌ی معادن  و مؤسسات صنعت و معدن ولایات است. در اين مصوبه، به اجزای سازنده‌ی هر يك از اين ادارات نيز، اشاره شده است.