• عنوان سند : معرفی اعضای جدید كابينه‌ی فروغی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۶۲۵۹
  • تاریخ سند : ۱۳۱۲/۰۶/۲۶
  • تعداد صفحات : ۲

معرفی اعضای جدید كابينه‌ی فروغی

  • شماره : ۲۴۰۰۲۶۲۵۹

  • تاریخ : ۱۳۱۲/۰۶/۲۶

  • تعداد بازدید : 177

رئیس ­الوزرا در بخشنامه ­ای به وزارت مالیه، اعضای جدید هیئت­ وزيران را معرفی کرده است. در این بخشنامه، اسامی 7 وزیر، 2 رئیس کل و کفیل وزارت معارف، برای حضور در کابینه­ ی جدید اعلام شده است.