• عنوان سند : تصویب نامه‌ی هیئت وزیران، درباره ی تشکیل شورای اقتصاد، برای حمایت از تولید داخلی و نظارت بر خریدهای خارجی دولت
  • شماره سند : ۲-۲۹۳۰۱۰۹۸۱
  • تاریخ سند : ۱۳۴۵/۰۶/۱۹
  • تعداد صفحات : ۲

تصویب نامه‌ی هیئت وزیران، درباره ی تشکیل شورای اقتصاد، برای حمایت از تولید داخلی و نظارت بر خریدهای خارجی دولت

  • شماره : ۲-۲۹۳۰۱۰۹۸۱

  • تاریخ : ۱۳۴۵/۰۶/۱۹

  • تعداد بازدید : 279

در اين تصويب‌ نامه، هیئت­ وزیران برای تسهیل در اجرای قانون حمایت از صنایع داخلی، نظارت در خریدهای خارجی دولت و صرفه­ جوئی در مصرف ارز، با تشکیل شورای سفارش، متشكل از وزرای اقتصاد، راه، آب و برق، آبادانی و مسكن، پست و تلگراف و كشاورزی، مديرعامل سازمان برنامه، رئيس‌كل بانك مركزی ايران، رئيس‌دفتر مركزی بودجه و نماينده‌ی تام‌الاختيار شركت ملی نفت ايران، موافقت كرده است. براساس این مصوبه، شورای مذکور، مسئول نظارت بر خریدهای خارجی وزارت­خانه­ ها، شرکت­ های دولتی و سازمان­ های وابسته به دولت؛ تدوین خط‌ مشی کلی خریدهای دولتی؛ بررسی قابلیت تولید اقلام مورد نیاز در داخل کشور و تصویب بودجه‌ی ارزی است.