• عنوان سند : فهرست تشکیلات ثابت پیشنهادی دایره ی وصول بقايای وزارت مالیه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۵۴۷۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۰۶/۱۴
  • تعداد صفحات : ۳

فهرست تشکیلات ثابت پیشنهادی دایره ی وصول بقايای وزارت مالیه

  • شماره : ۲۴۰۰۲۵۴۷۳

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۰۶/۱۴

  • تعداد بازدید : 201

در این سند، صورت تشکیلات پیشنهادی و فعلی اداره ی وصول بقایا، ذکر و در تشکیلات پیشنهادی، نوع شغل و تعداد هر یک با رتبه، میزان حقوق و وظیفه ­ی آن ­ها بیان شده است. در اين فهرست، به وضعیت فعلی و اسامی کارمندان اداره­‌ی بقایا هم كه در پی اين دستور وزارت مالیه تهیه شده بود- اشاره گرديده است .