• عنوان سند : تصویب نامه‌ی هیئت وزيران، برای تأمین مراتع احشام در داخل کشور
  • شماره سند : ۲-۲۴۰۰۲۱۳۰۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۶/۱۳
  • تعداد صفحات : ۲

تصویب نامه‌ی هیئت وزيران، برای تأمین مراتع احشام در داخل کشور

  • شماره : ۲-۲۴۰۰۲۱۳۰۳

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۶/۱۳

  • تعداد بازدید : 188

در این مصوبه‌ی 6 ماده­ ای، هیئت وزيران، مقررات زیر را برای تأمین مراتع و بهكرد وضعیت آن‌ها برای تعلیف (چرانيدن) احشام در داخل کشور، تصویب کرده است:

- واگذاری بازرسی و اداره‌ی فنی مراتع به اداره‌کل فلاحت.

- شناخته شدن مالکان مراتع، به عنوان مسئول اجرای دستورهای فنی مأموران اداره­‌کل فلاحت.

- جلوگيری از گله‌ی آن دسته از مالکان سهل‌انگار در اجرای دستورها، در ورود به مراتع و نداشتن حق علفچر.

همچنین، هیئت وزيران حاکمان، ادارات مالیه و کلانتری­ های مرزی و امنیه را موظف كرد تا در اجرای تصویب­ نامه، با مأموران اداره‌کل فلاحت همکاری کنند.