• عنوان سند : صورت جلسه‌ی اولین جلسه‌ی صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه‌ی ایران
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۷۴۸۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۰۶/۱۳
  • تعداد صفحات : ۲

صورت جلسه‌ی اولین جلسه‌ی صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه‌ی ایران

  • شماره : ۲۴۰۰۳۷۴۸۰

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۰۶/۱۳

  • تعداد بازدید : 198

در این صورت­جلسه که اولین جلسه­ ی صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه‌ی ایران پس از تأسیس بیمه در تاریخ 13م شهریور 1314 است - اعضا پس از تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و هیئت بازرسی، به بررسی سرمایه ­ی شرکت و تعیین دستمزد اعضا پرداخته‌اند. همچنين در پایان جلسه به دکتر آقایان وکالت داده شده است تا تشریفات لازم را برای ثبت شرکت انجام دهد.