• عنوان سند : بخشنامه ی وزارت كشور به حكومت يزد، در باره ی قانون تابعيت و نحوه ی اجرای آن با استناد به ماده ی سوم آن قانون
  • شماره سند : ۲-۲۹۳۰۱۵۰۹۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۰۶/۱۰
  • تعداد صفحات : ۲

بخشنامه ی وزارت كشور به حكومت يزد، در باره ی قانون تابعيت و نحوه ی اجرای آن با استناد به ماده ی سوم آن قانون

  • شماره : ۲-۲۹۳۰۱۵۰۹۰

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۰۶/۱۰

  • تعداد بازدید : 215

در اين بخشنامه، وزارت كشور به حكومت يزد در باره ی قانون تابعيت و نحوه­ ی اجرای آن، با استناد به ماده­ ی سوم قانون تابعيت توضيحاتی داده است.

بر اساس اين ماده، بچه‌هائی كه در ايران از اتباع دولت ­هائی متولد شده‌اند كه در كشورآن­ها كودكان متولد شده از اتباع ايرانی را به موجب مقررات، تبعه­ ی خود به شمار می آورند و بازگشت تابعيت آن­ها را به تابعيت ايران، مشروط به اجازه می ­كنند، معامله­ ی متقابل خواهد شد. همچنين مواد 4، 9 و 12 قانون تابعيت تركيه، برای اجرای متقابل، به بخشنامه پيوست شده است.