• عنوان سند : بخشنامه ی وزارت كشور، در باره ی اعلام تغيير نام اداره‌ كل انتشارات و تبليغات، به اداره‌كل اطلاعات و راديو
  • شماره سند : ۲۹۰۰۰۰۷۰۳
  • تاریخ سند : ۱۳۲۹/۰۶/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه ی وزارت كشور، در باره ی اعلام تغيير نام اداره‌ كل انتشارات و تبليغات، به اداره‌كل اطلاعات و راديو

  • شماره : ۲۹۰۰۰۰۷۰۳

  • تاریخ : ۱۳۲۹/۰۶/۰۹

  • تعداد بازدید : 205

اين سند، حاوی بخشنامه­ ی وزارت كشور، در باره­ ی اعلام دستور نخست‌وزير، در تغيير نام اداره‌كل انتشارات و تبليغات به اداره‌كل اطلاعات و راديو مي‌باشد. بر اساس اين بخشنامه، اداره ی ياد شده، از نظر سازمانی نيز به اداره­ های راديو، خبرگزاری پارس و اطلاعات محدود شده است ودايره­ های آن، دايره­ ی حسابداری، كارگزينی و دفتر معرفی شده‌اند.