• عنوان سند : اعلام تعطيل عمومی، به مناسبت رحلت آيت الله خوانساری
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۱۳۶۹
  • تاریخ سند : ۱۳۴۱/۰۶/۰۸
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام تعطيل عمومی، به مناسبت رحلت آيت الله خوانساری

  • شماره : ۲۴۰۰۰۱۳۶۹

  • تاریخ : ۱۳۴۱/۰۶/۰۸

  • تعداد بازدید : 180

تلگراف وزارت دارائی است در اعلام تعطيل عمومی روز يكشنبه 9م شهريور، به مناسبت رحلت آيت­ الله خوانساری، برای اطلاع و اجرا به ادارات تابعه‌ی آن وزارتخانه