• عنوان سند : نامه به مدیرعامل مسکن، در باره ی عبور کانال آب به سوی پارک ساعی
  • شماره سند : ۱-۳۴۰۰۰۰۲۸۱
  • تاریخ سند : ۱۳۵۱/۰۴/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

نامه به مدیرعامل مسکن، در باره ی عبور کانال آب به سوی پارک ساعی

  • شماره : ۱-۳۴۰۰۰۰۲۸۱

  • تاریخ : ۱۳۵۱/۰۴/۰۵

  • تعداد بازدید : 240

 این نامه را، معاون طرح و برنامه ریزی شهرداری پایتخت، در باره ی موافقت شهرداری تهران، با عبور کانال پرآب حاصله از سیتیک تانک آپارتمان های مقابل پارک ساعی از عرض خیابان ولی عصر (پهلوی سابق)، در عمق دست‌كم 20 متری، به سمت پارک ساعی، نگاشته است.