• عنوان سند : نامه ی وزارت فرهنگ به اداره ی امور دانشجویان اعزامی، در باره ی ارسال پاسخ وزارتخانه ها و مؤسسات مختلف، در مورد احتیاجات کشور به رشته های مختلف تحصیلی
  • شماره سند : ۲۹۷۰۱۷۶۹۸
  • تاریخ سند : ۱۳۳۵/۰۴/۲۲
  • تعداد صفحات : ۱

نامه ی وزارت فرهنگ به اداره ی امور دانشجویان اعزامی، در باره ی ارسال پاسخ وزارتخانه ها و مؤسسات مختلف، در مورد احتیاجات کشور به رشته های مختلف تحصیلی

  • شماره : ۲۹۷۰۱۷۶۹۸

  • تاریخ : ۱۳۳۵/۰۴/۲۲

  • تعداد بازدید : 253

در این سند، ضمن اشاره به بخشنامه ای که در مهرماه 1335 خطاب به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ملی ارسال شده و از آن‌ها درخواست شده میزان احتیاج خود را به رشته های مختلف تحصیلی بیان کنند، اعلام شده که آن‌ها پاسخ نامه را نوشته‌اند و برای استفاده در تدوین راهنمای تحصیلی سال 36-1337، به اداره ی امور دانشجویان اعزامی اعلام می گردد.