• عنوان سند : اعلان شروع به كار مدارس شبانه در اصفهان
  • شماره سند : ۲۹۱۰۰۳۴۲۴
  • تاریخ سند : ۱۳۰۳/۱۱/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

اعلان شروع به كار مدارس شبانه در اصفهان

  • شماره : ۲۹۱۰۰۳۴۲۴

  • تاریخ : ۱۳۰۳/۱۱/۱۹

  • تعداد بازدید : 47

شرح سند: اين سند، حاوي اعلان ادارة معارف و اوقاف و صنايع مستظرفة اصفهان است كه طي آن اعلام شده با توجه به مفید بودن مدرسه­های اکابر شبانه­ برای کودکان دور مانده از تحصیل، چهار مدرسة ديگر در اصفهان به اين امر اختصاص يافته است. همچنین در سند آمده است كه به منظور توسعه و بهتر اداره كردن مدرسه­های شبانه و جبران كمبود بودجه، وزارت معارف مجوز اختصاص يك شاهي از محل عوايد دواب را به اين امر صادر کرده است.