• عنوان سند : دعوت از ايران براي مشاركت در كنگرة (همايش) بين‌المللي سينما
  • شماره سند : ۹۱۱۴-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۲/۱۱/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

دعوت از ايران براي مشاركت در كنگرة (همايش) بين‌المللي سينما

  • شماره : ۹۱۱۴-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۱۲/۱۱/۰۷

  • تعداد بازدید : 37

 

شرح سند: در اين سند، وزارت امور خارجه، دعوت سفارت ايتاليا را از ايران براي مشاركت در كنگرة(همايش) بين‌المللي سينما به هیئت وزیران اعلام کرده و پیشنهاد داده است تا وزیر مختار ایران در رم، به نمایندگی از دولت در همايش مذکور شرکت کند. در حاشيۀ نامه، ضمن اعلام لزوم توجه به سینما و جنبۀ تربیتی آن و موافقت با شرکت ایران در كنگره(همايش)، پیشنهاد شده است که ایرانیان حاضر در اروپا و یا محصلانی که سال آینده به ایران بازخواهند گشت، مأمور به حضور در كنگره(همايش) شوند و در آخر پيشنهاد شده است كه وزارت امور خارجه در اين مورد نظر بدهد.