• عنوان سند : درخواست وزیر پست و تلگراف از رئیس وزیران، برای شرکت ایران در کنگرۀ هواپیمائی لاهه
  • شماره سند : ۹۱۲۸-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۰۷/۱۰/۲۹
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست وزیر پست و تلگراف از رئیس وزیران، برای شرکت ایران در کنگرۀ هواپیمائی لاهه

  • شماره : ۹۱۲۸-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۰۷/۱۰/۲۹

  • تعداد بازدید : 62

 

شرح سند: در این سند، وزیر پست و تلگراف، از رئیس وزیران درخواست کرده است که با توجه به اهمیت روزافزون صنعت هواپیمائی و نیاز کشور به آشنائی با قوانین و مقررات و جریان­های بین­المللی آن، یک نفر آشنا به زبان فرانسه را به اروپا اعزام کنند تا اطلاعات خود را تکمیل و پس از خاتمۀ آن، در همایش ماه اوت هواپیمائی لاهه شرکت کند.