• عنوان سند : اعلام شرايط موافقت با برافراشتن پرچم ايران بر روي كشتي خريداري شده در پاريس
  • شماره سند : ۱۳۳۶۶-۱۰۲۰۱۶
  • تاریخ سند : ۱۳۲۴/۱۰/۲۴
  • تعداد صفحات : ۲

اعلام شرايط موافقت با برافراشتن پرچم ايران بر روي كشتي خريداري شده در پاريس

  • شماره : ۱۳۳۶۶-۱۰۲۰۱۶

  • تاریخ : ۱۳۲۴/۱۰/۲۴

  • تعداد بازدید : 64

 

شرح سند: در اين سند، نخست­وزيري، طي نامه‌اي، شرايط لازم را براي موافقت با برافراشتن پرچم ايران بر روي دو كشتي خريداري کردۀ یکی از شهروندان ايرانی در پاريس، به وزارت امور خارجه اعلام کرده كه عمده‌ترين آن، تأييد سفارت ايران در فرانسه بر این معامله، صحت معامله، شراکت نداشتن شهروندان بیگانه در مالکیت کشتی و ارائۀ رونوشت گذرنامة شهروند ايراني به وزارت امور خارجه و ثبت كشتي خریداري شده در ادارة بنادر بوده است.