• عنوان سند : بخشنامة نخست­وزیری، در خصوص شرايط صدور گذرنامة سياسي و خدمت
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۶۵۱۳
  • تاریخ سند : ۱۳۲۵/۱۰/۲۲
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامة نخست­وزیری، در خصوص شرايط صدور گذرنامة سياسي و خدمت

  • شماره : ۲۴۰۰۱۶۵۱۳

  • تاریخ : ۱۳۲۵/۱۰/۲۲

  • تعداد بازدید : 58

 

شرح سند: اين سند، حاوی بخشنامۀ نخست­وزیری خطاب به کلیۀ وزارت­خانه­ها و مؤسسات دولتی است و در آن، اعلام شده افرادی که با سمت و برای اجرای مأموریت قصد خروج از کشور را دارند، باید از حقوق و مزایای مناسب آن شغل در کشور محل مأموریت برخوردار باشند تا بتوانند گذرنامۀ سیاسی یا خدمت دریافت کنند. همچنین، افرادی که سمت رسمی ندارند یا به مأموریت اعزام نمی­شوند، در صورتی می­توانند از گذرنامۀ سیاسی و یا خدمت استفاده کنند که مدارکی دال بر داشتن وسایل زندگی مناسب در کشور مقصد داشته باشند.