• عنوان سند : درخواست وزارت امورخارجه از ریاست وزرا، برای شرکت نمایندۀ ایران در کمیسیون فواید عامۀ ادارۀ بین­المللی کار
  • شماره سند : ۹۱۷۳-۱۰۲۰۰۵-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۰/۱۵
  • تعداد صفحات : ۲

درخواست وزارت امورخارجه از ریاست وزرا، برای شرکت نمایندۀ ایران در کمیسیون فواید عامۀ ادارۀ بین­المللی کار

  • شماره : ۹۱۷۳-۱۰۲۰۰۵-۱

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۰/۱۵

  • تعداد بازدید : 57

 

شرح سند: در این سند، وزارت امور خارجه، به ریاست وزرا اعلام کرده است که اجلاس بین­المللی کار، در ژوئن 1937م. سفارش کرده دولت­های عضو همکاری بین­المللی را برای انجام کارهای مربوط به فواید عامه، در نظر بگیرند و پیوسته آگهی­های لازم را در بارۀ جریان امور، به آگاهی  به همدیگر برسانند.

   در همین راستا، قرار بوده کمیسیونی در ادارۀ بین­المللی کار، با حضور نمایندگان کشورهای عضو تشکیل شود تا در کارهای مورد نظر همکاری کنند. مسائل مربوط به راه­آهن، راه­سازی، پل­سازی، لوله­کشی، درخت­کاری، کارخانه­های برق، تلفن و مهار سیل، از جملۀ موضوع­های مورد علاقه، اعلام شده است.

   وزارت امور خارجه، با اعلام موافقت خود برای حضور نمایندۀ ایران در کمیسیون فواید عامه برای شناساندن کارهای انجام شده در ایران، از ریاست وزرا خواسته نظر خود را در این خصوص اعلام کند.