• عنوان سند : بخشنامه وزارت دارائی، برای ابلاغ فسخ ماده 16م آئين‌نامه بازرسی كل كشور
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۶۸۷۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۰۶/۲۶
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه وزارت دارائی، برای ابلاغ فسخ ماده 16م آئين‌نامه بازرسی كل كشور

  • شماره : ۲۴۰۰۱۶۸۷۱

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۰۶/۲۶

  • تعداد بازدید : 202

در اين سند، وزارت دارائی طي بخشنامه‌ای فسخ ماده 16م آئين‌نامه بازرسی كل كشور را به زيرمجموعه خود اعلام و در ادامه، ماده مصوب جديد را نيز ابلاغ كرده است.

   طبق ماده جديد، زمانی كه در بازرسی به حضور كارشناس و حسابدار و متخصص فنی و غيره نياز باشد، بازرسی كل كشور می تواند دستمزد آن‌ها را از اعتبار خود پرداخت نمايد.