• عنوان سند : دستور جدانویسی اجزای «نیریز» به دلیل تشابه آن با نام «تبریز»
  • شماره سند : ۲۷۰۰۰۰۵۰۲
  • تاریخ سند : ۱۳۲۸/۱۰/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

دستور جدانویسی اجزای «نیریز» به دلیل تشابه آن با نام «تبریز»

  • شماره : ۲۷۰۰۰۰۵۰۲

  • تاریخ : ۱۳۲۸/۱۰/۰۴

  • تعداد بازدید : 75

 

شرح سند: در این نامه، کفیل اداره­کل دفتر وزارت دارائی، با استناد به نامۀ وزارت پست و تلگراف و تلفن، مبنی بر تشابه املائی «نیریز» با «تبریز» و بروز برخی اشتباه­ها در تلگراف­های ارسالی به مقصد این دو شهر، درخواست کرده است کلمۀ «نیریز» به صورت «نی­ریز» نوشته شود تا با اسم «تبریز» اشتباه نشود.