• عنوان سند : متحد‌المآل(بخشنامه) وزارت ماليه، در خصوص اعلام شرايط و شيوه‌های محاسبه و اخذ ماليات از عايدات خالص كاركنان سازمان‌های دولتی و غير دولتی
  • شماره سند : ۲-۲۴۰۰۲۲۵۴۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۰۶/۱۲
  • تعداد صفحات : ۱

متحد‌المآل(بخشنامه) وزارت ماليه، در خصوص اعلام شرايط و شيوه‌های محاسبه و اخذ ماليات از عايدات خالص كاركنان سازمان‌های دولتی و غير دولتی

  • شماره : ۲-۲۴۰۰۲۲۵۴۸

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۰۶/۱۲

  • تعداد بازدید : 171

در این بخشنامه، وزارت مالیه شیوه­ های جدید محاسبه و شرایط اخذ مالیات از درآمدهای خالص کارکنان دستگاه­ های دولتی و غیر دولتی را اعلام کرده است. بر اساس این بخشنامه، درصد مالیات کسر شده از حقوق افراد در قبال دریافت مزایائی چون منزل، اثاثیه، سوخت و روشنائی و خدمه و غیره ذکر شده و مالیات­­ های مربوط به استفاده از خودرو نیز در شکل­های مختلف توضیح داده شده است.