• عنوان سند : بخشنامه وزارت دارائی، در خصوص تغيير نام كلانتر مرزی و واژگان مربوط به آن
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۰۴۱
  • تاریخ سند : ۱۳۲۵/۰۶/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه وزارت دارائی، در خصوص تغيير نام كلانتر مرزی و واژگان مربوط به آن

  • شماره : ۲۴۰۰۰۰۴۱

  • تاریخ : ۱۳۲۵/۰۶/۰۹

  • تعداد بازدید : 187

در اين سند، وزارت دارائی طي بخشنامه‌ای تغييرات انجام شده در مورد استعمال واژه كلانتر مرزی و واژگان مربوط به آن را به اداره‌های زيرمجموعه خود اعلام كرده است. این تغییرات، بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و با موافقت نخست­ وزیر روی داده است و طبق آن، واژه «كلانتر مرز» به «اداره ­كل مرزبانی كشور»، «كلانتر مرزی» به «مرزبان» و «مأمورين مرزی» به «مرزدار» تغيير نام داده ­اند.