• عنوان سند : موافقت هیئت وزیران با شرکت ایران در دوازدهمین کنگرۀ بین المللی مساکن و نقشه های تنظیمی در رم
  • شماره سند : ۹۱۵۶-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۰۸/۰۶/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

موافقت هیئت وزیران با شرکت ایران در دوازدهمین کنگرۀ بین المللی مساکن و نقشه های تنظیمی در رم

  • شماره : ۹۱۵۶-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۰۸/۰۶/۰۶

  • تعداد بازدید : 206

در این نامه، وزارت امور خارجه با اشاره به یادداشت ارسالی سفارت ایتالیا در بارۀ تشکیل دوازدهمین کنگرۀ بین ­المللی مساکن و نقشه­ های تنظیمی در رم، از مؤسسات خصوصی و دولتی ایران دعوت کرده است در این کنگره شرکت کنند.

   وزارت امور خارجه، با اشاره به مفید بودن این نوع اجتماعات برای وزارت داخله و بلدیه­ ها، خواستار موافقت هیئت ­وزیران برای شرکت نايب ­اول سفارت ایران در ایتالیا در کنگرۀ نامبرده شده است. در حاشیۀ نامه، اعلام شده است که هیئت­ وزیران با این درخواست موافقت کرده است و پاسخ وزارت­خانۀ مذکور از طریق ریاست وزرا ابلاغ خواهد شد.