• عنوان سند : رونوشت تصویب نامۀ هیئت وزیران، در مورد تبدیل بخش کازرون به شهرستان و اعلام بخش های تابعۀ آن
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۰۹۶۰
  • تاریخ سند : ۱۳۲۵/۰۴/۳۰
  • تعداد صفحات : ۱

رونوشت تصویب نامۀ هیئت وزیران، در مورد تبدیل بخش کازرون به شهرستان و اعلام بخش های تابعۀ آن

  • شماره : ۲۴۰۰۱۰۹۶۰

  • تاریخ : ۱۳۲۵/۰۴/۳۰

  • تعداد بازدید : 254

در این سند که از نخست­ وزیری به وزارت دارائی ارسال شده است- تبدیل بخش کازرون به شهرستان اعلام شده است. بر اساس مصوبۀ مذکور، دهستان ­های کوهمره و نیز خشت و کمارج، تبدیل به یک بخش شده و همراه با بخش ممسنی، تابع شهرستان تازه ­تأسیس کازرون خواهند شد.