• عنوان سند : بخشنامۀ تبدیل ادارۀ تفتیش کل به ادارۀ پرسنل و محاکمات
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۶۸۷۴
  • تاریخ سند : ۱۳۰۳/۰۴/۲۴
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامۀ تبدیل ادارۀ تفتیش کل به ادارۀ پرسنل و محاکمات

  • شماره : ۲۴۰۰۱۶۸۷۴

  • تاریخ : ۱۳۰۳/۰۴/۲۴

  • تعداد بازدید : 194

در این بخشنامه، وزیر و رئیس مالیه، تبدیل اسم «اداره تفتیش کل» به «اداره پرسنل و محاکمات» را به تمام ادارات مرکزی و ایالتی و ولایتی وزارت مالیه اعلام کرده ­اند. وظیفۀ این اداره، رسیدگی به مسائل مربوط به کارکنان و حل و فصل اختلافات پیش آمده در دیوان محاکمات مالیه بوده است. همچنین در بخشنامه، مستر پیرسن رئیس این اداره، مفتاح ­الملک رئیس دایرۀ پرسنل و عزالملک رئیس دیوان محاکمات تعیین شده ­اند.